Маршрут

Квартал „Капана“

Квартал „Капана“ е специфичен пловдивски топос с близо петвековна история като търговски квартал. Създаването му започва в началото на ХVІ век, когато Пловдив (тогава Филибе) е част от Османската империя и е бил населен от занаятчии и търговци от всички народности. Мултинационалното тържище започва на север от Джумая джамия, центърът му е около Куршум хан (днешните Хали) и през вековете разширява обхвата си до южния бряг на река Марица. Запазените и до днес наименования на улиците „Железарска“, „Златарска“, „Абаджийска“, „Кожухарска“ подсказват характера на развиваните в квартала занаяти. През 20-те години на XX век започва застрояването на жилищни сгради в стил сецесион, неокласицизъм, конструктивизъм. В днешно време Квартал „Капана“ е загубил функциите си на традиционен занаятчийски и търговски център и е сравнително пуста зона, намираща се между забързаното всекидневие от преминаващи хора и пътни мрежи около него. Кварталът няма определена характеристика, но специфичният му чар е в тесните улички, пресичащи се под необичайни ъгли, за които модерното градоустройство е останало чуждо, в клубовете и ресторантите, в няколкото малки галериии и в излъчващото се безвремие. „Капана“, макар и хаотично, гради сегашния си образ – еманципиран от миналото, но вeрeн на градския еклектичен пловдивски стил на живот.

Обекти