Маршрут

Тепетата като форми на градски живот

Маразлията – училище „Гео Милев“

ул. Петко Р. Славейков, 1

Трихълмие (Старият град)

2014