Маршрут

Улица „Отец Паисий“

Хранителен магазин на Лазар

ул. „Отец Паисий“ 21

Истинска квартална бакалия с народни цени.

2016

2014