Маршрут

Соцът

Мозайки, автор Димитър Киров – Ди Киро

ул. Васил Кънчев, 2