Маршрут

Соцът

Пано сграфито „Христо Г. Данов“

ул. Съборна, 2

автор Георги Божилов-Слона

2016

2014