Маршрут

Тепетата като форми на градски живот

Ресторант „Даяна“

ул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков, 4

Сахат тепе (Данов хълм)

2014