Маршрут

Соцът

Дом на науката и техниката

ул. „Уилям Гладстон“ 1

арх. Милчо Сапунджиев, арх. Кольо Колев.
Построен в края на 70-те години на ХХ век.

2016

2014