Маршрут

Соцът

Жилищен блок „Мечта“ и ТОТО пункт

бул. „6-и септември“ 123