Маршрут

Соцът

Дом на новороденото

ул. „Христо Г. Данов“ 36

арх. Димка Танева, арх. Мария Сапунджиева.

2016

2014