Маршрут

Соцът

Пано сграфито „Захарий Зограф“

ул. Съборна, 39

автор Георги Божилов-Слона, фасада АМТИИ,

2016

2014